Cruise

Met grote regelmaat leest u in de kranten dat er op een cruiseschip een uitbraak van een virus is geweest. Dit heeft inmiddels al zo vaak plaats gevonden dat men zelfs spreekt van het “Cruise Ship Virus”.

Grote hoeveelheden mensen vragen een adequate oplossing om ziektes die verspreidt worden met de handen te voorkomen, Hygiëne Control Benelux heeft die aangeboden en bewezen het op te lossen.

Vrijwel alle grote cruisemaatschappijen hebben inmiddels maatregelen genomen. Die maatregelen bestaan uit het bevorderen van een goede handhygiëne en het voorzien van de middelen voor het desinfecteren van de handen voor de passagiers en de bemanning.

De meerderheid van de cruisemaatschappijen heeft gekozen voor de Sense Disinfect van Hagleitner, de touchless dispenser die een afgepaste hoeveelheid desinfectant afgeeft.