010 2844018info@hygienecontrolbenelux.com Ga naar de winkel, klik hier

Handhygiene, uw en onze zorg!

Hand hygiene Hygiëne Control Benelux beijvert zich voor een betere handhygiëne door advies, trainingen en het aanbieden van oplossingen die de gebruiker motiveren en het eenvoudig maken de handen te vrijwaren van bacteriën, schimmels en virussen en wanneer noodzakelijk efficiënt te desinfecteren.

Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht van micro-organismen te verminderen. Vooral op de handen komen veel micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels) voor die toevallig op de huid zijn terechtgekomen en waaronder vaak ziekteverwekkende kiemen zitten. Om de overdracht via de handen van mens tot mens uit te schakelen dient handhygiëne te worden toegepast. Onder handhygiëne wordt verstaan: handreiniging, handdesinfectie en handverzorging met handcrème.

Handreiniging

Handreiniging is het verwijderen van vuil en een deel van de transiënte flora op de handen met water en zeep. De handen moeten gewassen worden met water en zeep als de handen zichtbaar verontreinigd zijn. De handen worden gewassen met water en vloeibare zeep. De zeepdispensers mogen niet worden bijgevuld. De gehele voorraadfles dient te worden vervangen. Uitzondering kan worden gemaakt voor medewerkers met aangetoonde of bewezen overgevoeligheid voor de in vloeibare zeep vrijwel altijd aanwezige conserveringsmiddelen. In dat geval kan gebruik gemaakt worden van zakjes zeeppoeder of vloeibare zeep van een andere samenstelling.

Handdesinfectie

Handdesinfectie is het door middel van een handalcohol snel reduceren van de transiënte en residente flora die op de handen aanwezig is. Handalcohol is de verzamelnaam voor de alcoholpreparaten die gebruikt worden voor (niet-operatieve) handdesinfectie en kan zowel op basis van ethanol, n-propanaol of isopropanol zijn samengesteld. Toevoeging van chloorhexidine of een ander desinfectans hebben geen extra waarde voor de gewone handhygiëne. Handalcohol wordt bij voorkeur door middel van een dispenser verstrekt. Alcohol heeft geen reinigende werking. Absorptie van alcohol door de huid, door de toepassing, is beschreven. Deze is echter zo gering, dat dit geen risico vormt. Alcohol resorptie door de huid wordt niet als een probleem gezien, binnen de religies waar de consumptie van alcohol verboden is. Het gebruik van desinfecterende zeep voor handdesinfectie heeft geen toegevoegde waarde. Desinfecterende zeep is minder effectief dan handalcohol.

Handverzorging

Handverzorging is datgene dat wordt gedaan om de handen in goede conditie te houden, zoals het kort houden en verzorgen van de nagels en het aanbrengen van handcrèmes om uitdroging en kloofvorming tegen te gaan. Door veelvuldig toepassen van handhygiëne, vooral wassen, kan de huid uitdrogen en geïrriteerd raken. Dit kan worden tegengegaan door het gebruik van een vochtinbrengende huidcrème. Handcrèmes worden geleverd in kleine tubes voor persoonlijk gebruik of in dispensers met wegwerpbare containers, die niet worden nagevuld. Het tuitje van de dispenser of de mond van de tube mag bij het nemen van handcrème niet worden aangeraakt, omdat bij aanraking de handcrème besmet kan raken. Potten handcrème mogen niet worden gebruikt omdat de handcrème dan gemakkelijk besmet kan raken.

Reiniging of desinfectie

Desinfectie van niet-zichtbaar verontreinigde handen met een handalcohol heeft de voorkeur boven reiniging.

Motivatie: Handdesinfectie heeft de voorkeur boven handreiniging omdat het meer huidvriendelijk is en handalcohol een grotere kiemreductie geeft. Desinfectie met handalcohol heeft ook als voordelen dat het op de plek van verzorging gebruikt kan worden en dat men onafhankelijk is van de aanwezigheid van een wastafel. Tevens levert het hierdoor tijdwinst op.

Wanneer de handen zichtbaar zijn verontreinigd of plakkerig aanvoelen, worden ze altijd gewassen met water en zeep.

Motivatie: Alcohol heeft geen reinigende werking en kan dus ook niet voor handreiniging worden gebruikt.

Handen worden gewassen met water en vloeibare zeep:

Handen worden altijd gewassen met water en vloeibaar zeep indien deze zichtbaar vuil zijn of plakkerig aanvoelen. Daarmee wordt het vuil verwijderd en daarmee ook een groot deel van de transiente micro-organismen. Handreiniging heeft geen invloed of de residente flora en gezien de kolonisatieresistentie is het de vraag of dat wenselijk is. Ook dienen de handen te worden gewassen bij contact met micro-organismen die ongevoelig zijn voor alcohol of waarvoor een te lange inwerktijd nodig is die in de praktijk niet haalbaar is zoals bijvoorbeeld Clostridium difficile.

Handen worden gedesinfecteerd:

Handdesinfectie wordt toegepast in die situaties waarbij de handen niet zichtbaar zijn vervuild of plakkerig aanvoelen maar door de werkzaamheden wel besmet zijn met micro-organismen of wanneer een sterke reductie van transiente flora op de handen gewenst is omdat er bijvoorbeeld infectierisicovolle handelingen moet worden uitgevoerd.

Techniek handdesinfectie met handalcohol

NB. Wanneer de handen zichtbaar verontreinigd zijn of plakkerig aanvoelen worden ze altijd gewassen met water en zeep.

 • 1. Ringen, armbanden, kunstnagels, nagellak en polshorloges worden niet gedragen evenmin als kleding met lange mouwen.
 • 2. Breng uit de dispenser handalcohol aan op de droge handen, zonder daarbij het tuitje van de dispenser aan te raken.
 • 3. Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van één hand met handalcohol is gevuld. Deze hoeveelheid is nodig om de handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol nat te houden.
 • 4. Wrijf de handen nu gedurende ongeveer 15-20 seconden zorgvuldig over elkaar tot ze droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven
 • 5. Bij niet of onvoldoende droging van de alcohol is het effect minder en bestaat bovendien de kans bij aansluitend gebruik van handschoenen op huidirritatie.
Handen
Handen
Handen
Handen
Handen
Handen
Het voordeel van het gebruik van handalcohol is de tijdwinst ten opzichte van het wassen van de handen met water en zeep.

Handalcohol is huidvriendelijk, omdat aan de alcohol een terug vettende substantie is toegevoegd die zorgt voor bescherming van de huid.

Techniek handreiniging

 • 1. Ringen, armbanden, kunstnagels en nagellak en polshorloges worden niet gedragen evenmin als kleding met lange mouwen.
 • 2. Open de kraan met lauw water. De temperatuur van het water moet behaaglijk zijn voor de handen en het water moet flink doorstromen.
 • 3. Maak de handen nat met water uit een flink stromende kraan. Voorzie de handen van een laag vloeibare zeep uit een touchless dispenser zonder het tuitje van de dispenser aan te raken.
 • 4. Wrijf de handen gedurende 10 seconden goed over elkaar. Vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en ook de polsen moeten goed ingewreven worden.
 • 5. Spoel goed af onder flink stromend water, waarbij het water van de pols naar de vingertoppen toe moet vloeien, doe dit minimaal 20 seconden.
 • 6. Droog de handen goed af met een schone, droge (papieren) handdoek, ook de polsen en tussen de vingers.
 • 7. Sluit de kraan met de (papieren) handdoek of elleboog.
 • 8. Werp de gebruikte papieren handdoek of het stuk keukenrol weg, indien mogelijk in een touchless papierbak die met de voet te bedienen is.
Het gebruik van een elektrische handdroger voor het drogen van de handen wordt ontraden.

Motivatie: Het drogen duurt te lang en mechanisch verwijderen van micro-organismen (door middel van het droogdoekje) wordt gemist. Bovendien droogt de huid uit, wat een onnodige extra belasting van de huid betekent.

Eisen dispensers

Aan dispensers worden de volgende eisen gesteld:
1) alle vaste dispensers moeten touchless zijn;
2) ze moeten zo geconstrueerd zijn dat de inhoud niet kan worden besmet
3) er mogen geen systemen gebruikt worden met een navulbaar reservoir.

Enkele bekende virussen, schimmels en bacteriën zijn oa.:
Griep, Buikgriep, Mexicaanse Griep, Noro, Ebola, Rotavirus, RSV, Pest, Cholera, Legionella, Sars, Hepatitis, HIV, MRSA meer infectieziekten vind u op